خبرهای سایت

عکس مدیر سامانه آموزش مجازی
آموزش عضویت در کارنامه (ویژه اساتید)
از مدیر سامانه آموزش مجازی در شنبه، 16 دی 1396، 11:55 صبح
 


12


3


4


4


6


7


8

عکس مدیر سامانه آموزش مجازی
تغییر رمز عبور
از مدیر سامانه آموزش مجازی در چهارشنبه، 29 آذر 1396، 8:35 صبح
 

برای حفظ امنیت حساب کاربریتان بهتر است در فواصل زمانی رمز عبور خود را تغییر دهید. رمزی مناسب است که به راحتی قابل حدس زدن نباشد. بدین منظور بهتر است رمز شما تنها شامل رقم یا تنها شامل حروف نباشد بلکه ترکیبی از این دو باشد. برای تغییر رمز عبور خود ابتدا رمز عبور فعلی را وارد کرده و سپس رمز عبور جدید را دو بار وارد نمایید

تغغیر رمز عبور 1

تغغیر رمز عبور 2


تغغیر رمز عبور 3